Uncategorized

ZS Rybno, czyli Zespół Szkół, to Szkoła Podstawowa z Oddziałam Przedszkolnymi oraz Gimnazjum Rybno, które po reformie szkolnictwa z 2017 roku, zostało przemienione w ośmioletnią szkołę podstawową. SP Rybno jest placówką, która kształci dzieci od klasy zerowej, tzw. zerówki, wzwyż. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która pomaga dzieciom osiągać jak najlepsze wyniki w nauce w sposób zachęcający i motywujący.

Gimnazjum rybno

Uczniowie uczęszczający do szkoły mogą rozwijać swoje talenty i pasje, nie tylko w czasie lekcji, ale również w trakcie zajęć pozalekcyjnych, których bogata oferta proponowana jest w ZS w Rybnie. Dzieci mogą uczestniczyć, chociażby w takich zajęciach jak: koło taneczne, dziennikarskie, teatralne, matematyczne czy artystyczne.
Co więcej, w Szkole Podstawowej w Rybnie dużą wagę przykłada się do znajomości języków obcych. Już od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Szkoła zaangażowana jest również współpracę z niemiecką szkołą w Weener, gdzie każdego roku część uczniów udaje się w celach naukowych i krajoznawczych. W takich warunkach nie tylko mają oni szansę sprawdzić swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego, ale również poznać kolegów i koleżanki zza naszej zachodniej granicy.
Zespół Szkół w Rybnie kieruje się dobrem uczniów i dba o kształtowanie ich postaw patriotycznych oraz obywatelskich, a także zakorzenia w swoich wychowankach przywiązanie do tradycji i kultury poprzez prowadzenie uroczystości z okazji świąt państwowych, rocznic ważnych dla kraju i regionu oraz uroczystości związane z rodziną: szkoła organizuje apele na Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca oraz organizuje doroczny Festyn Rodzinny.

szkoła podstawowa w rybnie

Dodatkowo, w SP Rybno przykłada się dużą wagę do kształtowania w uczniach prawidłowych postaw społecznych i ekologicznych. W tym celu uczniowie uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych, np. zbiórce nakrętek, WOŚP, Dniu Ziemi czy sprzątaniu świata. W szkole promuje się również zdrowy styl życia, który jest zakorzeniany w wychowankach Szkoła podstawowa w Rybnie poprzez akcje jak „Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka”. Szkoła oferuje również różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne, które kształtują nawyk uprawiania sportu i aktywnego życia. Dla uczniów organizowane są także różnorodne wycieczki turystyczno-krajoznawcze, biwaki, które pomagają uczniom w usamodzielnianiu się i odkrywaniu przepięknych i ważnych zakątków naszego kraju.
ZS w Rybnie oprócz wykwalifikowanego grona pedagogicznego oferuje również pomoc pedagoga szkolnego oraz logopedy. Prowadzą oni zajęcia wspomagające rozwój dzieci, takie jak: zajęcia korekcyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia logopedyczne. Dzięki takiej pomocy każdy z uczniów ZS Rybno ma szansę na osiągnięcie świetnych wyników w nauce oraz jak najlepszy start w przyszłość. Szkoła wspiera również uczniów, którzy okazują szczególne talenty i pomaga im rozwijać się poza granicami programu szkolnego.
Zespół Szkół w Rybnie to doskonała placówka dbająca o całościowy rozwój uczniów, ich bezpieczeństwo oraz umożliwiająca im rozwój na polu naukowym i personalnym.